Filosofistudentenes Fagutvalg ved UiB

Samtale mellom bachelorstudenter og programsensor

Instituttets (eksterne) programsensor er i Bergen 10. og 11. februar. I denne anledning ønsker instituttet å samle sammen noen bachelorstudenter (3-4) som kan bli med på en samtale om den nye programsensor-ordningen. Vi trenger med andre ord frivillige bachelorstudenter! Er du interessert? Send epost til mortenwasrud@hotmail.com


1 Comment

By the way a book mark to this internet site at Themelis Cuiper’s SocialGarden Biz studies > seo & marketing ;>’s list of recommended blog sites – you are doing a super job as he is pointing towards you.

Posted by Lyla Macias on 21 August 2011 @ 9pm

Leave a Comment