Filosofistudentenes Fagutvalg ved UiB

Studentseminar for våren 2011

Fagutvalget ønsker å fortsette tradisjonen med å holde et studentseminar hvert semester. Studentseminaret utgjør en hel dag med filosofi-faglige innlegg av studenter ved alle nivå med påfølgende diskusjons- og spørsmålrunder. Det blir servert lunsj og middag, og som vanlig avslutter vi dagen med en fest. Foreløpig tiltenkt dato er 8. april.

Arrangementet avhenger imidlertid som vanlig av at vi får tilstrekkelig med bidragsytere. Da det ved de siste arrangementene har vært et overtall av masterstudenter blant innleggsholdere, er vi særlig interessert i økt deltagelse fra studenter på bachelornivå. Er du interessert i å bidra med et filosofisk innlegg på 30-40 min, ta kontakt med Morten i Fagutvalget på mortenwasrud@hotmail.com